Hans Lappee

Lijsttrekker, gemeenteraadslid

Ik ben Hans Lappee en woon sinds 1990 in met genoegen in IJsselstein. Vanaf 1994 ben ik plaatselijk politiek actief bij GroenLinks. Voor mij vanzelfsprekend die partij, omdat ze naar mijn overtuiging voor de juiste idealen staan. De idealen van GroenLinks: eerlijk delen, duurzaamheid en solidariteit: iedereen telt mee! Daar voel ik mij bij thuis, en dat probeer ik uit te dragen in het dagelijks leven en in de politiek.

Mijn omgeving, uw omgeving, mijn milieu, uw milieu: we leven erin en zijn er van afhankelijk. Daar spring je met zorg mee om, je houdt het in stand en je verbetert het. Dat kan in de lokale politiek en daarom ben ik daar actief in samen met de andere leden van de GroenLinksfractie.

Wat je ook van de politiek vind: daar worden beslissingen genomen die er lokaal toe doen. Dat doe je samen in de raad, voor het welzijn van medeburgers, voor het plaatselijke milieu, voor de leefbaarheid van IJsselstein. Om IJsselstein een plek te laten zijn waar mensen elkaar helpen, waar met elkaar gewerkt wordt, een plaats met alleen duurzame energie, met veel biodiversiteit in het openbare groen en waar IJsselsteiners in IJsselstein of in de regio een passende woning kunnen vinden. Allemaal zaken die wonen en werkzaam zijn in IJsselstein zeer de moeite waard maken. Wat betekent dat in de politieke praktijk? Dan stem je voor het humane kinderpardon. Dan stem je voor klimaat neutraal bouwen. Dan stem je voor subsidie aan stichting leergeld. Dan kies je voor een klimaat neuraal IJsselstein. Dan ben je voor een fietspad langs de Noord IJsseldijk. Dan wil je dat er woningen komen voor de groepen die knel komen op de woningmarkt. Dan ben je voor IJsselstein als actieve Fairtrade Gemeente. Ook ben je dan voor ecologisch groenbeheer en maak je werk van biodiversiteit. Dus daar waar je het milieu kan verbeteren doe je dat en daar waar mensen in de knel zitten ga je helpen of zorg je dat hulp geregeld wordt.

Mijn drijfveren zijn duurzaamheid, eerlijke handel en sociale rechtvaardigheid. Iedereen telt mee, want:

‘Hoe ver je komt in het leven hangt af van hoe teder je bent tegenover de jeugd, hoe meevoelend met de ouderen, hoe begripvol jegens de zwoegers, en hoe verdraagzaam jegens de zwakken en sterken. Want er komt een dag in je leven dat je al deze mensen bent geweest.’