Menso Bosma

Fractievoorzitter, gemeenteraadslid

Vrijheid – Gelijkheid – Ecologisch gezond verstand

Ik ben Menso Bosma. In 1997 in IJsselstein komen wonen, en sinds begin 2016 politiek actief. De aanloop daar naartoe begint in december 2010, toen ik besloot politiek kleur te bekennen. Al langer omarmde ik het GroenLinkse gedachtegoed, maar had nog nooit openlijk partij gekozen. Een actieve politieke rol ambieerde ik niet. Toch liet ik mij, vanuit de kandidatencommissie, als relatieve buitenstaander op de kieslijst zetten voor de gemeenteraadsverkiezing in 2014. Eind 2015 vroeg de fractie en het bestuur of ik de plek die in de gemeenteraad ging openvallen wilde invullen. Daar heb ik niet heel lang over nagedacht. Graag laat ik een GroenLinks geluid horen in de IJsselsteinse gemeenteraad.

Vrijheid – Gelijkheid – Ecologisch gezond verstand

Drie GroenLinkse idealen. Zeg maar gerust de fundamenten waar wij ons politiek handelen op baseren: Liberaal, Groen en Sociaal. Vrijheid van ieder individuele mens, die zich mag ontplooien naar eigen inzicht en mogelijkheden, en dit mag doen in Gelijkheid, ook waar omstandigheden als inkomen of afkomst dat in de weg staat. En in rekenschap aan onze omgeving, de bodem waar we op leven, de planten en dieren waar we afhankelijk van zijn en die ons leven mogelijk maken. Geen oog hebben voor die fundamentele symbiose is het einde van de wereld zoals wij die kennen.

Ecologisch gezond verstand. Hoe mooi is het te leven in een wereld die niet door mensen vergiftigd wordt, niet letterlijk, maar ook waar egoïsme en hebzucht geen voet aan de grond krijgen. Een samenleving waarin we niet alles vertalen naar groeicijfers, maar juist oog hebben voor mensen, ook wanneer ze door groeicijfers verdrukt worden. Wonen in een samenleving waar plaats is voor ieder mens, ook als die anders is, anders denkt, anders geaard is, een andere achtergrond heeft.

Grote idealen? Misschien wel. Maar ook die mogen in de lokale politiek gehoord worden. En eerlijke spelregels, dáár ga ik voor.