Mijn wieg stond zo’n 49 jaar geleden in Groningen. Wij waren een gezin dat graag verhuisde en zo had ik al in de provincies Zeeland en Gelderland gewoond voordat ik op bijna 18-jarige leeftijd terugkeerde naar Groningen om sociologie en communicatiekunde te studeren. Via een tussenstop in Amersfoort belandde ik daarna, in 2000, met mijn partner in de binnenstad van IJsselstein. Later verhuisden wij naar omgeving Eiteren, iets rustiger, maar nog steeds op loopafstand van ons fijne centrum. Sinds kort zijn onze beide zoons uitwonend, maar ons krijg je uit dit gemoedelijke stadje niet meer weg!

Vanuit de betrokkenheid met mijn woonplaats heb ik in 2020 voorzichtige stappen gezet in de plaatselijke politiek. Als fractie-assistent van GroenLinks verleende ik hand- en spandiensten en ondersteun ik de fractieleden bij inhoudelijke onderwerpen, vooral op sociale thema’s. Vanaf april 2022 ben ik commissielid voor GroenLinks, en in die hoedanigheid wil ik de kennis van de praktijk en regelgeving in het sociaal domein, die ik heb door mijn werk bij een patiëntenbelangenorganisatie, inzetten voor sociale vraagstukken in IJsselstein. Op dit onderwerp kan je lokaal echt het verschil maken én het is een domein waar iedereen in het leven mee te maken krijgt: als jongere of als oudere, als familielid of als naaste, als buur of als mantelzorger.

Ik zie het als een verantwoordelijkheid van de gemeente om oog te hebben voor wat er leeft onder inwoners en ondersteuning te bieden aan iedereen die dat nodig heeft. Ons doel moet zijn dat alle inwoners zich gehoord en gezien voelen en dat we sámen bouwen aan een gezonde, sociale en groene leefomgeving.

Ook letterlijk bouwen is zeker nodig, om te zorgen dat er voor jongeren voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar komt en er een betere doorstroming op de woningmarkt op gang komt. We moeten hiervoor  echt werk maken van meer innovatie en variatie in het woningaanbod.   

 

Mijn droom voor IJsselstein

Mijn droom voor IJsselstein is een stad waarin het fijn wonen, werken en leven is, nu en in de toekomst! Dat gaat niet vanzelf, daarom moeten we er nu voor zorgen dat ook volgende generaties hier veilig en gezond kunnen opgroeien. En kunnen genieten van de eigenheid van ons stadje, het rijke verenigingsleven, de saamhorigheid en de vele evenementen die mij trots maken IJsselsteiner te zijn!