Afdeling

GroenLinks IJsselstein is een enthousiaste afdeling met ongeveer 45 leden. GroenLinks heeft op dit moment twee zetels in de gemeenteraad van IJsselstein.

De fractie

De fractie van GroenLinks IJsselstein bestaat uit drie personen, waarvan twee gemeenteraadsleden.

De fractie vergadert iedere week ter voorbereiding op de maandelijkse cluster- en gemeenteraadsvergaderingen.

Zij bespreken de ingezonden stukken van leden, alsmede belangrijke thema's die aan bod komen binnen het cluster en de raad.

Wie zit er in de fractie?

Hans Lappee (Lijsttrekker, gemeenteraadslid)

Marianne Mols (fractievoorzitter, gemeenteraadslid)

Menso Bosma (commissielid)

Het bestuur

Het bestuur van GroenLinks IJsselstein bestaat uit drie enthousiaste leden. 

Zij organiseert in samenwerking met actieve leden activiteiten voor alle leden en geïnteresseerden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van ledenvergaderingen (ALV), waar de leden stemmen en discussiëren over belangrijke onderwerpen binnen GroenLinks en de gemeente IJsselstein.

Daarnaast onderhoudt het bestuur nauw contact met de fractie.

Wie zit er in het bestuur?

Martin Spanjers (voorzitter)

Vacature (penningmeester) 

Nadja Wever (secretaris)

 

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Ben je lid van GroenLinks en wil je actief worden?
Neem dan contact met ons op.
Je kunt contact opnemen door een mailtje te sturen naar Nadja Wever via nadja_wever@hotmail.com.