Nieuws

Groen Platform IJsselstein ontvangt "Het Compliment"

het compliment

GroenLinks feliciteert het Groen Platform IJsselstein (GPIJ) met het ontvangen van "Het Compliment". GPIJ ontving gisteravond van burgemeester Van Domburg deze nieuwe gemeentelijke onderscheiding. Hiermee zegt hij 'dankjewel' tegen de leden van het platform voor hun inzet voor de stad.

Lees verder

Geen eerlijk kinderpardon

ze zijn al thuis

Afgelopen herfst is een groep BN’ers een actie gestart voor een eerlijk Kinderpardon onder de slogan ‘ze zijn al thuis’: zezijnalthuis.nl

Landelijk is een kinderpardon aangenomen. Echter, dat wordt zo strikt uitgevoerd dat nu 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde 'meewerkcriterium'. Hierdoor dreigt voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting. Uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken.

motie verworpen

Vijf demonen die IJsselstein bedreigen

Henk Lindeman

In Zenderstreeknieuws van 24 januari 2018 stond een ingezonden brief van Henk Lindeman. Dat stuk was een samenvatting van een veel langer artikel dat zondermeer de moeite van het lezen waard is. Hier kunt u het hele artikel lezen.

Vijf demonen

Hindernissen? Graag melden!

wethouder Lappee

De gemeente heeft na aanbieding vorig jaar van de nota "Hindernissen in IJsselstein" al enkele hindernissen weggenomen, maar nog niet alles. Melden van hindernissen in IJsselstein kan nog steeds.

klachten melden

Pagina's