Column Gemeenteraad Cynthia van Heusden

Het is een goed gebruik in IJsselstein dat na elke gemeenteraadsvergadering één van de raadsleden hier een column over schrijft. Over de vergadering van 8 mei mocht Cynthia een stukje schrijven. En dat is mooi, want GroenLinks heeft een succes geboekt! Nadat Hans Lappee namens GroenLinks een motie indiende over de Touwlaan, heeft het college de toezegging gedaan om weer bij de raad terug te komen met een nieuw voorstel inclusief een alternatief dat soberder en bomenbesparender is! Zie hieronder de column.

 

Raadsvergadering 8 mei 2014

 

Gast van de Raad
Eén van de agendapunten voor de raadsvergadering van 8 mei betrof het ‘fenomeen’ Gast van de Raad. Dit was niet het meest spannende agendapunt. Geen spitsvondige discussies, geen politiek vuurwerk. Toch wil ik juist dit punt hier even noemen en toelichten.

 

Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt deze op de publieke tribune bijwonen. Als Gast van de Raad krijgt u echter ook een kijkje achter de schermen. U maakt kennis met raadsleden, de voorzitter en de griffie en u krijgt toelichting over het raadswerk en kunt vragen stellen. Meer informatie vindt u op www.ijsselstein.nl. Wij hopen u snel een keer te ontvangen als gast van onze raad.

 

‘Bonnetjes’
Ook op de agenda: het onderzoek naar bestuurlijke uitgaven en declaraties van het college 2007-2013. Er lag een raadbesluit voor om de inhoud van de rapportage van de werkgroep te onderschrijven. Kort gezegd komt het erop neer dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd, maar dat een nadrukkelijk toetsingskader ontbreekt. Met name de aanbeveling voor de toekomst over een gedragscode voor bestuurders vond veel bijval.

 

Daarnaast ging de raad een stapje verder: zij besloot dat dit niet alleen het college moest betreffen, maar betrok het ook op zichzelf. Een gedragscode voor en transparantie over declaraties van de raad. Als je niets te verbergen hebt, moet je die schijn ook voorkomen.

 

Touwlaan
Niet op de agenda, maar uiteindelijk een belangrijk onderwerp, naar mijn mening, was de Touwlaan. Nadat wij als GroenLinks op meerdere manieren kenbaar hebben gemaakt tegen de huidige voorstellen voor de reconstructie van de Touwlaan te zijn, brachten we deze vergadering een motie in. Tijdens een schorsing van de vergadering waarin het college overleg pleegde, was er onder de raadsleden nog aardig wat discussie.

 

Ik ben blij te melden dat de motie weer is ingetrokken. Dit klinkt vreemd, maar dat is het niet. Het college heeft toegezegd het definitieve besluit over de Touwlaan aan de raad voor te leggen. Het zal met een definitief voorstel komen, inclusief alternatieven en daarbij betrekkend uitkomsten van aanvullende onderzoeken. De moeite waard en wordt vervolgd zullen we maar zeggen!