Dinsdag 10 oktober sprak de commissie Ruimte op verzoek van GroenLinks over het gebrek aan groen op de Vingerhoekhof.

De commissieleden bleken allen in te stemmen met de stelling dat er bij de herinrichting nagelaten is ruimte te laten voor groen en klimaatadaptatie, en dat het plein aantrekkelijker wordt voor omwonenden en gasten als er bomen en planten worden geplant.

Minder eensgezind reageerde men op onze stelling dat vergroening van de Vingerhoekhof met voorrang moet worden opgepakt bij de maatregelen voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Deze maatregelen, te ondernemen in het kader van het traject Verbeterde binnenstad 2.0, zullen komend jaar beginnen en omvatten onder andere ook het autoluw maken van de binnenstad.

Een ander verschil van mening was er over de vraag in welke vorm het groen er moet komen. De VVD verwees naar het oorspronkelijk plan voor het plein – een plan waarover de raad niet mee heeft gepraat – en waarin sprake is van planten in verrijdbare bakken. Die bakken moeten het mogelijk maken bepaalde evenementen te houden op het plein. De VVD ziet die bakken ook graag terug als een aantal parkeerplaatsen zijn verwijderd op het plein, voegde de spreker hieraan toe.  

Toen wethouder Tas vervolgens meldde dat hij de zin en noodzaak van enkele bomen op het plein inzag, vanwege de verkoelende schaduwwerking en klimaatadaptieve werking, vroegen wij hem met klem om duidelijk te maken dat het dan om bomen zal gaan die wortelen in onttegelde grond, en niet in potten of bakken. Hij bezwoer ons dat dit het geval zou zijn: er gaan tegels uit het plein, en bomen erin.

Wat tot slot de vraag betreft wanneer de vergroening van de Vingerhoekhof moet gebeuren: wij hebben in de commissie niet verder aangedrongen op een snelle uitvoering. We hebben zelf aangegeven dat we verwachten dat de vergroening gebeurt in het kader van het traject Verbeterde binnenstad 2.0. Het uitvoeringsplan hiervoor komt nog dit jaar op de agenda, en dan zien we of er iets te versnellen valt. Het belangrijkste is nu dat de raad breed voor vergroening van de Vingerhoekhof is en dat dit project zeker op de agenda komt.