Esmee kwam bij de fractie om stage te lopen als student sociologie. Als stagiair stelde ze onder andere de ov-enquête op die wij begin 2023 hielden, schreef ze een kadernotavoorstel voor een jeugdraad en maakte ze een bomenkapmeld-lijst voor IJsselstein. Verder hielp ze mee activiteiten organiseren en deed ze mee met huis-aan-huizen en andere campagne-activiteiten. Bij dit alles is haar interesse in de politiek zelf niet minder geworden. Zelf zegt Esmee over haar keuze om politiek actief te worden in IJsselstein:

“Sinds ik mijn stage ben begonnen in 2022, is mijn interesse voor de gemeentelijke politiek steeds groter geworden. Ik kijk er erg naar uit om als commissielid aan de slag te gaan met beleid in het sociaal domein. De ervaring die ik heb opgedaan tijdens de stage en in mijn opleiding sociologie zullen hierbij zeker van pas komen.”

Wij zijn blij dat Esmee de keuze heeft gemaakt om commissielid te worden en kijken uit naar haar bijdragen in de commissie Samenleving.