De voorstellen waren een antwoord op het evaluatierapport over het hondenbeleid in IJsselstein, dat dit najaar verscheen. Voor deze evaluatie heeft de gemeente verschillende bronnen gebruikt, waaronder de ervaringen van handhavers en RMN-medewerkers, klachten die binnenkomen bij de gemeente en de bevindingen van een werkgroep van inwoners die op uitnodiging van de gemeente plannen hebben gemaakt voor het nieuwe beleid.

Leden van die laatste werkgroep kwamen 28 november inspreken in de commissie Ruimte, om duidelijk te maken dat zij zeer ontevreden zijn over het gevolgde proces en over de maatregelen die het college heeft gekozen op basis van de evaluatie.

In die gekozen maatregelen is de inbreng van de werkgroep mondjesmaat verwerkt. Zo kregen hun aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid op de hondenlosloopvelden geen gevolg, afgezien van de maatregel bij het losloopveld aan de IJssel, onder het viaduct aan de Kerspellaan. Een maatregel die op de valreep werd aangekondigd, en pas nadat het probleem van honden die daar niet of moeilijk uit het water komen, aandacht had gekregen in de krant en op sociale media.

Ook andere wensen, zoals die naar zakjes die verstrekt worden bij de afvalbakken, werden niet gehonoreerd. De maatregelen die het college wel koos, gaan vooral over duidelijker communiceren, bijvoorbeeld over waar een losloopgebied ligt. De meest concrete maatregel is dat er enkele afvalbakken extra worden geplaatst. Voor het overige vertrouwt het college erop dat de hondenbezitter zijn of haar verantwoordelijkheid neemt – dat geldt dus o.a. ook voor de veiligheid op een hondenlosloopgebied als bij het fietspad aan de Zijdewetering Noord, waar de hond de ruimte deelt met (race-)fietsers.

Een belangrijk argument van het college om de aanbevelingen van de werkgroep grotendeels links te laten liggen, was dat er geen budget is voor hondenbeleid. Deze beperking kreeg de werkgroep pas aan het eind van de evaluatie te horen, een van de missers in het gekozen proces. Ongelukkig is ook dat de coalitie eerst de hondenbelasting heeft afgeschaft, en vervolgens de werkgroep plannen heeft laten maken. Omdat wij deze teleurstellende gang van zaken wilden corrigeren, dienden wij in de raadsvergadering van 14 december drie moties vreemd in.

De eerste motie stelde voor om een aantal hondentoiletten te plaatsen in IJsselstein, gecombineerd met een algemene opruimplicht; de tweede om een onderzoek te doen naar hoe de losloopvelden veiliger kunnen worden gemaakt. In de derde motie vroegen wij het college om zich ervoor in te zetten dat er in de plannen voor de Noordwesthoek een volwaardig en veilig losloopgebied wordt opgenomen.

De moties haalden het niet. Veel raadsleden vonden dat het college voldoende had overgenomen uit de evaluatie. Daarbij speelden financiële afwegingen een belangrijke rol. Wij hadden dit laatste bezwaar wel voorzien, maar hoopten dat ten minste een van de moties, bijvoorbeeld de ‘gratis’ motie over de plannen voor de Noordwesthoek, wel zou aanslaan. Wij brachten de moties ook niet alleen in om recht te doen aan de werkgroep. Wij vinden zelf ook dat er meer kan gebeuren om het hondenuitlaten in IJsselstein prettiger te laten verlopen. Voor de hond en zijn baasje, en voor alle andere inwoners die een schone en veilige openbare ruimte verdienen.