Gemeenteraad: Touwlaan en klimaatneutrale nieuwbouw

Op 2 oktober vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda onder andere de Touwlaan en de nieuw te bouwen multi-functionele accomodatie (MFA) Duitslandstraat. Wat de fractie van GroenLinks betreft kijken we erop terug met een lach en een traan. Een traan vanwege de Touwlaan die helaas toch op de schop gaat, en een lach omdat voor het MFA vanuit de raad een kader is meegegeven tot klimaatneutraal bouwen.

De Touwlaan is natuurlijk al langer onderwerp van debat. Wij hebben als GroenLinks ons standpunt steeds duidelijk gemaakt: nut en noodzaak voor deze ingrijpende reconstructie is ons inziens niet aangetoond. We vinden dat het geld hiervoor beter aan iets anders besteed kan worden, bijvoorbeeld aan het veiliger maken van de Noord-IJsseldijk. Bovendien gaan vele gezonde, volwassen bomen gekapt worden. Iets waar we het uiteraard volstrekt mee oneens zijn.

Tijdens het cluster Ruimte in september stond het onderwerp op de agenda. Een bewoonster kwam inspreken. Desgevraagd zegde het college toe deze inbreng te verwerken door met een aanvullende memo te komen waarin variant A aangepast zou worden en dit leidde tot varianten A1 en A2. Het siert het college dat zij de inbreng van betrokken serieus neemt. Het was echter mooier geweest als we vervolgens over de aanpassingen in een volgend cluster inhoudelijk een goed debat hadden kunnen voeren. Dit is niet gebeurd. De haast werd voornamelijk ingegeven door de deadline voor het aanvragen van subsidie vanuit de provincie voor dit project.

Tijdens de raadsvergadering kwamen nog verschillende amendementen op het raadsvoorstel waarin voor variant A gekozen wordt. Dus voor het ingrijpend herinrichten van de Touwlaan. Met een meerderheid van stemmen werd het eerste amendement, en daarmee het raadsvoorstel aangenomen. De Touwlaan gaat dus op de schop. Wij van GroenLinks voelen dit als een verlies en vinden het bijzonder jammer dat we het niet hebben kunnen voorkomen.

Het volgende agendapunt betrof een voorstel m.b.t. de MFA Duitslandstraat. Hierover was nog aardig wat debat. Het voert te ver om hier op deze plek inhoudelijk diep op in te gaan. Wat we wel even graag onder de aandacht brengen is dat GroenLinks samen met de SP een amendement indiende om bij de kaders op te nemen dat dit nieuwe gebouw klimaatneutraal gebouwd moet worden. Alleen D66 en de VVD stemden tegen: daarmee was het aangenomen en hebben we als gemeenteraad dit kader meegegeven. Een mooie overwinning waar we erg blij mee zijn.