Er werd 23 november in de raad lang gesproken over het Toekomstbeeld binnenstad. Dit beeld bevat plannen voor onder andere een autoluwer binnenstad, de vergroening van achterhoven en het beter naar voren brengen van historische kenmerken van de binnenstad.

Een speciale rol in het toekomstbeeld is weggelegd voor een ‘recreatieve landingsplaats’ aan de noordkant van de binnenstad. Deze zal bestaan uit een park op de plek van de huidige parkeerplaats achter de hervormde kerk, een haventje voor boten en een fietsenstalling. De gedachte hierachter is dat waterrecreanten en fietsers uit de regio Utrecht straks aan die kant het stadje zullen benaderen.

In ons betoog gaven we aan dat GroenLinks zich kan vinden in de plannen voor een autoluwe binnenstad en de vergroening van de binnenstad. Maar naar aanleiding van het -  dure - plan voor een haventje, vroegen wij om vooral te investeren in maatregelen die het stadje prettiger maken voor inwoners. Want wat wordt gewaardeerd door inwoners, wordt vaak ook gewaardeerd door bezoekers. Ook gaven we aan te twijfelen of bezoekers die met hun boot aanleggen in IJsselstein, veel zullen gaan uitgeven in het stadje.

Een ander plan in het Toekomstbeeld, dat wel onze instemming heeft, is om een beveiligde fietsenstalling in de binnenstad aan te leggen. In ons betoog vroegen wij om deze stalling eerder aan te leggen dan gepland staat in het uitvoeringsprogramma bij het Toekomstbeeld. Daarin is pas in 2025 een onderzoek gepland naar zo’n stalling. De wethouder zegde toe dat men in 2024 kan beginnen met het onderzoek en participatieproces, zodat begin 2025 mogelijk al een stalling kan worden geplaatst.

Een derde punt waar wij aandacht voor vroegen, was de weergave, in het toekomstbeeld, van de Vingerhoekhof als centrale evenementenlocatie voor de binnenstad. Wij betoogden dat deze rol toekennen aan dit plein, voorbijgaat aan het belang van omwonenden en slecht samengaat met het plan voor vergroening van dit plein. Het strookt ook niet met de herhaalde mededeling, in het Toekomstbeeld, dat de binnenstad krap bemeten is en beperkte pleinruimte heeft.

Op ons bezwaar tegen deze kwalificatie antwoordde de wethouder dat de Vingerhoekhof, net zoals de hele binnenstad, officieel een evenementenlocatie is. Hierop vroegen wij of er dan geen extra evenementen op de Vingerhoekhof gaan worden georganiseerd, naast Koningsdag en carnaval. Bij deze vraag hadden wij in het achterhoofd dat enkele ondernemers in het participatieproces voor het toekomstbeeld hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen het planten van bomen op dit plein. Dit terwijl de huidige, nieuwe inrichting van het plein - waar ondernemers een belangrijke stem in hebben gehad – al sterk afwijkt van eerdere gemeentelijke plannen voor een groener Vingerhoekhof.

De wethouder bezwoer dat er geen plannen zijn om andersoortige evenementen op de Vingerhoekhof toe te staan. Ook verder verwachtte hij geen grote veranderingen in het nieuw op te stellen evenementenbeleid, omdat het huidige beleid, dat uit 2010 stamt, nog passend zou zijn.

Voor nu zijn we tevreden met deze uitleg. Het voorkomen van overlast voor omwonenden is binnen de kaders van het huidige evenementenbeleid een kwestie van handhaving. En handhaving is zeker een belangrijk punt, maar valt buiten het perspectief van het Toekomstbeeld.

Wij kijken uit naar de uitvoering van de plannen uit het Toekomstbeeld, en met name naar de vergroening van de Vingerhoekhof, een van de projecten die als eerste zullen worden opgepakt.