In de raad van 23 november stond eindelijk het Klimaatadaptatieplan voor IJsselstein op de agenda. In ons betoog spraken we waardering uit voor enkele plannen uit dit document, maar we stelden ook dat er een hoger ambitieniveau nodig is. Het niveau dat is gekozen in het plan, ‘pro-actief’, blijkt in de uitwerking namelijk vaak neer te komen op vriendelijk vragen, aan inwoners en ondernemers, om zelf hun buurt te vergroenen en voorzieningen voor wateropvang en -berging aan te leggen.

Wij betoogden dat we nu al de gevolgen van klimaatverandering ondervinden, en dat er meer dwingende maatregelen nodig zijn om onze omgeving leefbaar te houden. Om dit te bereiken, dienden wij twee amendementen in, een om het ambitieniveau ‘vooruitstrevend’ te kiezen, en een om het jaartal waarin IJsselstein klimaatneutraal wil  zijn, te vervroegen naar 2040  in plaats van 2050. De amendementen werden mee-ingediend door PvdA, D66 en gedeeltelijk ook CU. De coalitiepartijen vonden echter dat de voornemens in het klimaatadaptieplan ambitieus genoeg zijn en stemden tegen beide amendementen.

Behalve voor een hoger ambitieniveau, pleitten wij ook voor maatregelen om klimaatadaptieve aanpassingen als een regenton of sedumdak bereikbaar te maken voor inwoners met een krappe beurs. Inwoners krijgen wel al korting op deze zaken, maar die korting is niet voldoende om ze bereikbaar te maken voor inwoners die aan het eind van de maand weinig of niets overhouden.

Ons pleidooi zetten we kracht bij met een motie ‘Klimaatadaptatie voor iedereen’, waarin we het college vroegen om onderzoek te doen naar (subsidie-)mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen voor minder draagkrachtige IJsselsteiners te betalen. Ook deze motie werd mee-ingediend door PvdA, D66 en CU – en weggestemd door de coalitiepartijen.

Het was niet voor het eerst dat oppositie- en coalitiepartijen in de IJsselsteinse raad zo lijnrecht tegenover elkaar staan. Het is moeilijk te zeggen waar deze kloof aan is te wijten: conservatisme van de coalitiepartijen of toch vooral een gebrek aan dualisme in de raad? Hoe dit ook zij, IJsselstein heeft nu in ieder geval een klimaatadaptatieplan. Een plan dat minder ambitieus en inclusief is dan wij hadden willen zien.