Ruut zette zich lange tijd in voor de EVP, en ook even voor de PPR, voor hij actief werd voor GroenLinks. Toen beide partijen in 1991 opgingen in GroenLinks, ging hij zich al snel oriënteren op de mogelijkheden van een IJsselsteinse afdeling van deze nieuwe partij. Hij woonde hiervoor vergaderingen bij van de raad en van de GroenLinks-fractie in Nieuwegein. En op 22 december 1993 was het dan zover: de GroenLinks-afdeling IJsselstein werd opgericht en Ruut was een van de ondertekenaars.

In de jaren die volgden maakte hij een tijd deel uit van het bestuur van de afdeling, en daarna was hij jaren lid van de fractie. Ook was Ruut de drijvende kracht achter het ledenblad GroenLinkse Geluiden. Hij vulde dit – ook bij gebrek aan kopij van anderen - voor een aanzienlijk deel met eigen bijdragen. Daarin deed hij verslag van allerlei activiteiten waar GroenLinks bij betrokken was. Hij bracht het blad ook zelf naar de drukker en hielp mee het rond te brengen bij de plaatselijke leden.

Eind 2007 trad Ruut uit de fractie. Hij werd toen 75 jaar, en hij had eerder besloten dat dat het moment zou zijn waarop hij zijn privéleven niet langer ondergeschikt wilde maken aan politieke activiteiten en ander vrijwilligerswerk. De afdeling nam afscheid van het politieke leven van Ruut op de nieuwjaarsreceptie van 13 januari 2008. Bij deze gelegenheid ontving hij het GroenLinks-lintje en een oorkonde waarop stond vermeld dat hij tot erelid was benoemd. De foto bij dit bericht dateert van deze datum.

Hierna hield het politiek actief zijn echter niet op. Ruut bleef trouw de ledenvergaderingen bezoeken, samen met zijn vrouw, totdat het fysiek niet meer ging. Ook bleef hij columns schrijven voor de GroenLinkse Geluiden totdat dit blad ophield te bestaan.

Wij zijn dankbaar voor wat Ruut allemaal voor GroenLinks heeft betekend, en gedenken hem als een zeer betrokken, opmerkzaam en vakkundig politicus, maar bovenal ook als een vriendelijk en persoonlijk betrokken man.

Wij wensen de familie van Ruut veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur en fractie GroenLinks IJsselstein