Ontwikkelingen Touwlaan

Bomenkap Touwlaan? Natuurlijk zijn we tegen!

 

Donderdag 2 oktober wordt er in de raadsvergadering besloten wat er gaat gebeuren met de Touwlaan. Zoals waarschijnlijk bekend is het college met het  foute idee gekomen om de Touwlaan te gaan rooien en de weg te verbreden ten behoeve van de verkeersveiligheid. IJsselstein zal de eerste gemeente zijn die een weg gaat verbreden met als doel de snelheid te verlagen…  

Bomenkap Touwlaan? Natuurlijk zijn we tegen!

 

Donderdag 2 oktober wordt er in de raadsvergadering besloten wat er gaat gebeuren met de Touwlaan. Zoals waarschijnlijk bekend is het college met het  foute idee gekomen om de Touwlaan te gaan rooien en de weg te verbreden ten behoeve van de verkeersveiligheid. IJsselstein zal de eerste gemeente zijn die een weg gaat verbreden met als doel de snelheid te verlagen…  

Wij vinden eenvoudigweg dat de Touwlaan niet opgebroken moet worden. We vinden vooral ook niet dat de weg verbreed moet worden.

En de bomen kappen is helemaal absurd. Er staan zeker wel bomen bij die voor vervanging in aanmerking komen maar daar hoef je de Touwlaan niet voor plat te zagen.

Onze actie rond de verkiezingen hebben vele reacties opgeleverd van mensen die ook tegen de bomenkap zijn. We hebben in maart 2014 voor elkaar gekregen dat het college het plan nog eens bekeek maar wat ons betreft met een teleurstellende uitkomst: het nieuwe voorstel is nagenoeg gelijk aan het oude. 

Een slecht plan en dat voor maar liefst € 600.000,00!

 

Waarom geen project Touwlaan?

-naar ons idee wordt op geen enkele manier het nut en de noodzaak aangetoond van deze renovatie.

-de bomen zijn het kind van de rekening van het onzalige plan om de weg te verbreden: wanneer de weg niet aangepakt zou worden geloof ik niet dat er een voorstel gekomen zou zijn om de bomen aan de Touwlaan te vervangen wegens vallende takken. Hooguit enkele bomen vervangen. 

-10 Jaar geleden werd mij ook al gezegd dat de meeste bomen in slechte staat waren en niet lang meer te leven hadden… neem van mij aan: de meeste bomen kunnen zonder problemen nog tientallen jaren blijven staan. De goede esdoorns kunnen  150 tot 200 jaar oud worden. De slechte kun je gewoon vervangen.

-de schooldirecties zeggen dat het naar hun idee veilig is op de Touwlaan. Natuurlijk kan het altijd wel nog veiliger maar er isverder geen evaluatie gehouden na de maatregelen van 2010.

-de esdoorns zijn vanwege hun vroege bloei belangrijk voor bijen. Er staan in IJsselstein verder weinig esdoorns.

-het asfalt in de Touwlaan is nog lang niet toe aan vervanging: wij vinden het kapitaalvernietiging.

-voor de fietsers komen er meer hobbels bij: dat gaat zwaar ten koste van het fietscomfort terwijl het zo een belangrijke fietsroute is.

 

Beeldbepalende bomen lijken waardeloos bij de gemeente.
-het gemak waarmee in IJsselstein beeldbepalende en/of oude bomen worden weggestreept en dus omgezaagd blijft ons verbazen

-op de hoek Touwlaan kasteellaan staat een pracht exemplaar van de Carpinus betulus. Deze moet ook weg. Slecht bedacht in het plan. Zonde. Een beeldbepalende boom. 

-de kastanjes op de hoek Eiteren/Oranje Nassaulaan gaan ook plat. Met een beetje creatieve inrichting hoeft dat helemaal niet!

 

De opdracht had ook kunnen zijn: maak de Touwlaan nog veiliger waar nodig binnen het bestaande profiel en vervang de bomen die te slecht zijn. Wees creatief, laat beeldbepalende bomen staan: ontwerp eromheen! En vooral: bedenk geen onnodige dingen die honderdduizenden euro’s kosten!

 

P.S. Over nut en noodzaak: wanneer verkeersveiligheid echt een issue is: laten we dan wat doen aan de Noord IJsseldijk waar het al jaren gevaarlijk is om je daar als fietser of wandelaar te begeven!

 

Hans Lappee, fractievoorzitter.