Stop de kaalslag!

‘Mijn Groene hart huilt bij zoveel kaalslag’, zei ik in de clustervergadering van 13 maart. De poort van IJsselstein is kaal geworden. Ik heb zeer veel boze en verontrustte reacties gekregen. Is dit de start van de kaalslag in IJsselstein?

Misschien is dit het moment dat inwoners en politiek wakker worden nu duidelijk wordt wat niet-groene besluitvorming inhoudt. Doorstroming van verkeer en goedkoop groenonderhoud. Geen respect voor bomen en biodiversiteit.Het Kloosterplantsoen is een kale vlakte geworden met nog wat bomen, maar er gaat nog veel meer gerooid worden: alles waar een vogel in kan broeden of waar bijen hun nectar halen wordt gerooid. De Nationale IJsselsteinse Hazelaarcollectie wordt langzaam maar zeker uitgeroeid. Helaas heeft het college daar geen mening over, behalve dan dat er andere keuzes gemaakt worden.IJsselstein dreigt in een zeker tempo kaal te worden. Gelukkig starten burgers acties tegen de groenkap in onze stad. Dat ondersteunen we natuurlijk van harte. Zie https://www.facebook.com/pages/Stop-bomenkap-IJsselveld-West/49079516764... Bij de reconstructie van de Baan gaan ook nog veel beeldbepalende bomen tegen de vlakte. Weinig creativiteit veroorzaakt dat er bomen in de weg staan voor het asfalt, terwijl de weg gewoon een paar meter smaller gemaakt had kunnen worden. Maar ja, dat heb je waneer asfalt belangrijker is dan het behoudt van bomen.

Grote zorgen om de kaalslag in IJsselstein.

GroenLinks uit haar grote zorg vanwege de kaalslag in de gemeente. Overal worden bomen gekapt en bosschages gerooid, en er lijkt nog geen einde aan te komen.In de bezuinigingsroes holt de kwaliteit van het openbaar groen achteruit.We horen graag van u wat u vindt van de voorgenomen ‘omvormingen’ van uw groene omgeving.