Sinds januari 2022 ben ik met vervroegd pensioen, na 45 jaar in de zorg te hebben gewerkt in verschillende functies. De laatste jaren van mijn werkzame leven heb ik veel contact gehad met gemeentes over de aanbesteding en inkoop van de Wmo- en jeugdhulpverlening.
Ik ben vijf jaar geleden ook een tijdje commissielid geweest voor GroenLinks in de commissie Zorg en Welzijn, zoals de commissie Samenleving toen werd genoemd. Bij nader inzien kon ik dit lidmaatschap niet goed combineren met mijn fulltimebaan. Ik ben daarom na ongeveer een jaar gestopt als commissielid en ik heb mij toen voorgenomen dat ik, als ik met pensioen zou zijn, weer iets wilde gaan betekenen voor GroenLinks IJsselstein. Vandaar dat ik ja heb gezegd, toen mij in 2021 werd gevraagd om bestuurslid te worden