Ik ben Henk de Haan, geboren in 1958. Ik heb een klein administratiekantoor. Voor GroenLinks IJsselstein heb ik tien jaar mede de GroenLinks stekjesruilmarkt en kinderdoemiddag met natuuractiviteiten georganiseerd. Ook ben ik eerder al eens twaalf penningmeester geweest van de afdeling.

Mijn interesses liggen bij sport, financiën, biologische landbouw en biologische en fair trade-producten.