GroenLinks vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij vinden het een schande dat in een relatief rijke gemeente als IJsselstein bijna 400 kinderen in armoede opgroeien. De gemeente moet er alles aan doen om dit te voorkomen. Schuldhulpverlening voor gezinnen is daarbij een belangrijk middel, maar deze hulpverlening is er ook voor anderen in problemen. Via gerichte ondersteuning moet ervoor gezorgd worden dat alle kinderen volop kunnen meedoen en zich goed kunnen ontwikkelen in de IJsselsteinse samenleving.

Voor mensen in de bijstand moet het stimuleren van het eigen initiatief om een bijdrage te leveren aan de samenleving voorop staan, en niet de regels.