In IJsselstein zijn meer woningen in de sociale sector nodig. Veel mensen kunnen momenteel geen betaalbare woonruimte vinden. En dan denkt GroenLinks vooral aan ouderen en starters.

In IJsselstein zijn veel woningzoekenden. Veel mensen die in IJsselstein geboren en getogen zijn, willen in IJsselstein blijven wonen. Dit kunnen ze niet omdat er te weinig woningen zijn en er vooral onvoldoende zijn voor starters en ouderen. Een extra noodzaak voor bouwen is dat het gemiddelde huishouden steeds kleiner wordt, minder mensen per woning. Wanneer er geen woningen bijgebouwd worden daalt de komende tien jaar de bevolking van IJsselstein met 10% en komen voorzieningen, zoals voor sport en onderwijs, en de vitale binnenstad in de knel.

Wij denken dat in het belang van onze (toekomstige) inwoners en de leefbaarheid van de stad samen met omliggende gemeenten naar oplossingen gezocht moet worden. IJsselstein zal ook een opdracht hebben tot woningbouw. Helaas komt dan op termijn de discussie in beeld over de rode contouren.