Gisteren, 1 oktober, stond het mobiliteitsplan op de agenda van de raad. Het beschrijft veel maatregelen om IJsselstein bereikbaar en leefbaar te houden. Daaronder nieuwe buslijnen richting Houten en Vianen, snelle fietsverbindingen richting Nieuwegein, Utrecht en Woerden, een nieuwe oprit naar de A2 aan de zuidkant van IJsselstein.  

Veel plannen om iets van te vinden. Wij concentreerden ons gisteren op de haalbaarheid van de doelen van het mobiliteitsplan. GroenLinks deelt de ambitie om het openbaar vervoer en de fietsverbindingen te verbeteren. Daardoor wordt het mogelijk dat minder bewoners de auto kiezen voor het woon-werkverkeer. Maar komt de gevraagde gedragsverandering op tijd om in 2030 van een schonere lucht te kunnen spreken – ook een doel in het plan?

En wat gebeurt er met de leefbaarheid als er binnen de stad honderden woningen, en dus automobilisten, bij komen? Om de proef op de som te nemen, stelden wij voor om bij elk nieuwbouwproject binnen de stad te meten wat dat doet met de luchtkwaliteit daar waar het verkeer nu al vastloopt: de Utrechtseweg en de Baronieweg. Stijgen de gehaltes aan broeikasgassen en stikstof, dan wordt er een bouwstop ingevoerd.

Niet geheel onverwacht kregen we niet veel bijval voor dit voorstel. Verschillende partijen merkten op dat die metingen de bouw van woningen niet in de weg mogen staan. Daarmee gaven ze eigenlijk toe dat schonere lucht (en dus gezondheidswinst) niet haalbaar is, of in elk geval geen prioriteit heeft. Maar we kregen ook de tip om dit voorstel later, als de uitvoering van de mobiliteitsplannen op de agenda komt, nog eens in te brengen.  

GroenLinks vindt woningbouw ook heel belangrijk. Helemaal als het om betaalbare woningen gaat. Niet voor niets hebben we in 2019 voorgesteld tijdelijke woningen neer te zetten in IJsselstein, en is op ons voorstel het streefpercentage voor sociale woningbouw in IJsselstein verhoogd. Met het voorstel om de luchtkwaliteit te meten wilden we duidelijk maken hoe groot de afstand is tussen de verschillende doelen die wij nastreven. Wil je echt zaken veranderen, dan moeten er prioriteiten worden gesteld, en mogelijk ook maatregelen worden opgelegd.

Het debat over het mobiliteitsplan bracht ook lichtpuntjes. Zoals dit nieuws: als er 8% minder auto’s op de weg komen, nemen de files al met de helft af. Een doel dat haalbaar lijkt, nu het ernaar uitziet dat thuiswerken, afgedwongen door de coronamaatregelen, normaler wordt.  Als je er ook nog van uitgaat dat het bezit van elektrische auto’s de komende jaren gaat toenemen, wordt de meting van de luchtkwaliteit straks iets om naar uit te kijken. Wij houden het in ieder geval op onze agenda.