Ik woon sinds 1993 in IJsselstein, een stadje dat opvalt door het vele groen, het dorpse en tegelijk stadse karakter en het volwassen cultuuraanbod. Sinds 2005 ben ik ook werkzaam in IJsselstein, als zelfstandig redacteur. Daarvoor werkte ik onder andere als secretaresse en docent Nederlands. GroenLinks IJsselstein heb ik lang vanaf de zijlijn gevolgd, tot ik in 2018 politiek actief werd.

Als raadslid richt ik me op een sociaal en duurzaam IJsselstein. Sociaal, dat betekent: meer betaalbare huizen, en niet vooral huizen bouwen die het meeste geld opleveren. Betere zorg voor ouderen die het zelf niet meer redden, en niet alleen vertrouwen op de mantelzorg en de halszender. Het betekent ook: kinderopvang die bereikbaar is voor alle kinderen, of de ouders nu werken of niet.

Duurzaam is uiteindelijk ook sociaal. Wanneer we de uitstoot van broeikasgassen niet snel terugbrengen, wordt de wereld onleefbaar voor onze kinderen. Als de biodiversiteit blijft afnemen, komt een deel van onze voedselvoorziening in gevaar. We zien nu al het effect van de plagen die ontstaan doordat de natuur haar werk niet kan doen.

Wat hebben betaalbare woningen, betere ouderenzorg en duurzaamheid nog meer met elkaar gemeen? We komen er niet wanneer we alles overlaten aan de markt, zoals nu al tientallen jaren gebeurt. Onze doelen vragen om een langetermijnvisie en een eerlijker verdeling van lasten en opbrengsten.

En daar kan je ook in je eigen gemeente aan werken, heb ik gemerkt. Zo hebben wij gezorgd dat het gewenste aantal sociale woningen in de Woonvisie 2019-2030 voor IJsselstein is verhoogd. Er zijn nog veel meer doelen waar we ons in de gemeente voor kunnen inzetten. Neem bijvoorbeeld het verdelen van de opbrengsten van zonnevelden en windmolens. Ik hoop nog een hele tijd te mogen bijdragen aan deze en andere GroenLinks-doelen in IJsselstein