Ik ben opgegroeid in Groot-Ammers aan de Lek, waar ik tot 2002 heb gewoond. Daarna ben ik met mijn familie naar Gorinchem verhuisd. Tijdens de studie Rechtsgeleerdheid in Utrecht en Amsterdam heb ik in verschillende plaatsen gewoond. Sinds 2016 woon ik met mijn vriendin en drie kinderen in IJsselstein en genieten wij van de fijne sfeer die onze mooie stad te bieden heeft.

Als jurist en fiscalist heb ik een breed palet aan ervaring. Sinds september 2020 ben ik als commissielid voor GroenLinks IJsselstein actief. Daarnaast ben ik op de basisschool van ons zoontje actief in de ouderraad en zijn wij lid van de gemeente Hervormd Vreeswijk in Nieuwegein. Ook maak ik deel uit van de bewonersgroep Achterveld Actief, waarbij ik een groep vrijwilligers mag helpen om energiebesparing leuk en toegankelijker te maken voor IJsselsteiners, met activiteiten die tevens bijdragen aan de verbinding tussen inwoners in Achterveld en IJsselstein.

Nu wij enkele jaren in IJsselstein wonen en ik als commissielid de politieke arena heb mogen ontdekken, stel ik mij graag kandidaat om namens GroenLinks IJsselstein de belangen van IJsselsteiners te behartigen. Als raadslid wil ik bijdragen aan een sociaal en duurzaam IJsselstein, met oog voor gelijke kansen. Dit sluit aan bij GroenLinks, een milieubewuste sociale partij die zich inzet voor gelijkheid in brede zin. Niet alleen qua geslacht, geaardheid, religie of etnische afkomst, maar ook ten aanzien van verschillende inkomens- en opleidingsniveaus, gezondheid en toegang tot zorg op maat en verduurzamingsmogelijkheden. Het terugdringen van ongelijkheid op deze punten gaat mij in het bijzonder aan het hart.

Als raadslid heb ik de sterke wens om de grote en kleinere vraagstukken in IJsselstein te onderzoeken en aan te pakken. Hoe maken we bijvoorbeeld voor meer IJsselsteiners verduurzaming van de woning mogelijk? Niet iedereen kan namelijk kiezen voor eigen zonnepanelen of een sedumdak op de schuur. Hoe bieden we zo veel mogelijk inwoners van IJsselstein de kans om eigen groente of fruit te verbouwen, rekening houdend met de lange wachtlijsten voor moestuinen in de gemeente? Hoe pakken we de woningnood in IJsselstein aan en hoe zorgen we dat jongeren en senioren daarbij niet uit de boot vallen? Hoe verkleinen we de kloof tussen rijk en arm en zorgen we met elkaar dat iedereen mee kan doen? Welke maatregelen stimuleren de biodiversiteit en duurzaamheid en wat kunnen we leren van nabijgelegen gemeenten? Hoe gaan we eenzaamheid onder ouderen en jongeren tegen?

Het bovenstaande is een kleine greep uit de concrete vraagstukken waar ik mij graag in vastbijt in het belang van iedere IJsselsteiner. De vraagstukken raken ons namelijk allemaal. De aanpak ervan vraagt echter niet alleen om besluitvaardigheid: ook een goede communicatie en structurele burgerparticipatie is essentieel. In de raad zou ik hier graag mee aan de slag gaan, zodat we met elkaar de schouders kunnen zetten onder een aanpak van de wooncrisis, kansengelijkheid en verduurzaming!

Naast formele participatie is ook meer samenwerking nodig voor een succesvolle aanpak van de genoemde vraagstukken. Meer samenwerking met de IJsselsteiners, met andere politieke partijen, met de vele vrijwilligers en kennisgroepen die in IJsselstein actief zijn en met ondernemers. Zo ontstaat er draagvlak en saamhorigheid en kunnen we met elkaar werken aan een groene eerlijke toekomst.

Het is een eer om als raadslid - en sinds april 2022 ook als fractievoorzitter - de belangen van IJsselsteiners te mogen behartigen. Het geeft mij veel energie om met inwoners in gesprek te gaan, de mouwen op te stropen en bij te dragen aan een mooi, eerlijk en groen IJsselstein voor iedereen.

Benieuwd naar onze plannen? Lees dan vooral ons verkiezingsprogramma, volg mijn socialemediakanalen of neem contact met mij op!