GroenLinks IJsselstein kiest daarom voor de aanpak die het beste werkt volgens de huidige stand van de wetenschap: een combinatie van windenergie en zonne-energie. Windturbines leveren veel meer energie op, vergeleken bij zonnepanelen. Zonnepanelen daarentegen passen weer op veel meer plekken, ook dichter bij bebouwing en op daken.

Wij weten dat vooral windturbines op bezwaren stuiten onder bewoners. Ook wij zien turbines het liefst daar waar ze de minste hinder opleveren. En wij hopen dat er in de regio nog afspraken kunnen worden gemaakt over waar wat komt. De samenwerking tussen de 5 Lopikerwaard-gemeenten, die in 2021 een gezamenlijk bod uitbrengen voor de op te wekken energie, biedt hier kansen toe. Maar dat betekent niet dat we de verantwoordelijkheid willen ontlopen die IJsselstein is aangegaan met de afspraak om zelf 0,05 Terawattuur* aan schone energie te gaan opwekken. En dat gaat dus het beste – met het minste ruimtebeslag – door een combinatie van windturbines en zonnevelden.

Natuurlijk, er wordt doorlopend onderzoek gedaan naar beter werkende zonnecellen, en naar nieuwe manieren om schone energie op te wekken, zoals kernfusie. Dat onderzoek moet vooral doorgaan, maar het mag geen argument zijn om maatregelen uit te stellen. Dat hebben we in Nederland al veel te lang gedaan. Ook de traditionele kernenergie is geen oplossing: een kerncentrale bouwen kost miljarden, de bouw duurt zo'n 20 jaar, en er is nog steeds geen oplossing voor het veilig opbergen van het kernafval.

GroenLinks vindt het tot slot belangrijk dat de opbrengsten van de schone energieopwekking worden gedeeld. Wij denken dan niet alleen aan inwoners die investeren in energieprojecten. Dat kan immers lang niet iedereen betalen. We zien veel in een gemeentelijke of regionale energiecoöperatie die de opbrengsten onderbrengt in een fonds. Uit dat fonds kunnen dan leuke en nuttige zaken worden gefinancierd zoals een sporthal, groenvoorzieningen of subsidies om energie-armoede tegen te gaan. Zo kan de energietransitie op meer manieren een vooruitgang betekenen.

*50 miljoen kWh. Deze hoeveelheid is gekozen als tussendoel voor 2030. Het totale energiegebruik van IJsselstein is 170 miljoen kWh; dit doel wil IJsselstein in 2050 behalen met schone energie.